De hvide træer tynges

under presset fra sneen

og vores fælles drømme

træernes stærke rødder klamrer

livet til jorden og sågar sjælen

til både lyset og mørket.

Vores drømme er ikke andet

end uforløste følelser

og vi ved, at næste gang

står selve virkeligheden for skud