Grædekonen lader sine sprog sive
gennem vismandens broderede kloaker.
Fuglenes alfabet når det ikke er nok at svæve.