Søgen

 

Så endeløst er der

hvor håbene skabes

Så uudtømmelige er tankernes strømme

Ad kringlede veje

vi må sætte på spil

for at søge vor tabte drømme.

 

 

At være

 

Vi fødtes en stund

og fik livet

uden spørgsmål og svar

Vi fik ingen grund

men tog for givet

alt vi blev og var

 

 

Liv

 

Du kære uforudsigelige liv

Du elskede bankende kød

Hold mig fast og gør mig tryg

og lad mig leve til min død

 

 

 

Håb

 

Altid søge

Evige søgen

efter dig

min elskede ukendte

i hvem

jeg vil finde min lige

 

 

 

Muligheder

 

At elske det perfekte

hvilken meningsløshed

når alt det defekte

rummer mulighed

 

 

Mål

 

Vi sætter os mål

Giver dagen mål

Men hvornår bliver dagen selve målet?

 

 

 

Forår

 

Et lysglimt for mit indre

Vækker mig fra min vågne døs

Jeg ser mig forvirret omkring

Lytter ud i stilheden

og hører dens tavse stemme kalde

”Det er forår”

 

 

Omhu

 

Her har jeg gået med tusinde frø

som jeg fik sået

lod visne og dø

Og ser først nu

i tiden efter

at uden lidt omhu

al lykke fordufter

 

 

 

Grænseløs

 

Flyde hen i ansvarsløsheden

Bevæge sig frit i det uforpligtende

Svæve af sted i et ingenmandsland

En grænseløs væren